Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика – це один із найбільш інформативних методів дослідження в медицині, спрямований на аналіз досліджуваного матеріалу за допомогою спеціалізованого обладнання.

 

Лабораторна діагностика допомагає лікареві:

 • Встановити діагноз захворювання
 • Спостерігати за перебігом захворювання
 • Визначити правильність призначеного лікування
 • Прогнозувати подальший розвиток хвороби

Назва

Ціна

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Забір крові

50 грн.

Забір крові системою метелик (діти до 6 років)

60 грн.

Забір калу на я/г

80 грн.

Забір крові на дому (в межах міста)

250 грн.

Забір крові на дому дитині до трьох років (виїзд двох медсестер, в межах міста)

300 грн.

Забір крові на дому (за межі міста)

250 грн.

+ траспортні послуги

Зішкріб урогенітальний

200 грн.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальний аналіз крові (25 параметрів)

120 грн.

Термін – 1 день

ШОЕ

50 грн.

Термін – 1 день

Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ + ретикулоцити

270 грн.

Термін – 1 день

Група крові + резус-фактор

170 грн.

Термін – 1 день

Ретикулоцити

120 грн.

Термін – 1 день

Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ

150 грн.

Термін – 1 день

Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ+ мікроскопія мазка

190 грн.

Термін – 1 день

Антирезусні антитіла

420 грн.

Термін – 1-2 дня

Антитіла по системі АВ0

290 грн.

Термін – 1-2 дня

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ

Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR/МНС)

80 грн.

Протромбіновий індекс / Протромбіновий час (РІ/РТ)

80 грн.

Активований частковий тромбопластиновий час (APTT/АЧТЧ)

80 грн.

Тромбіновий час (ТТ/ТЧ)

80 грн.

Фібриноген (Fbg)

80 грн.

Антитромбін ІІІ хромоген (АТ ІІІ)

530 грн.

Рутинна панель №1 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg)

260 грн.

Рутинна панель №2 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-димер)

400 грн.

Д-димер

200 грн.

Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2 + ratio)

430 грн.

ДІАГНОСТИКА ТРОМБОФІЛІЙ

Рутинна панель №3 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер)

900 грн.

Термін – 3 дні

Протеїн С (%)

550 грн.

Антифосфоліпідні атитіла IgG до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

400 грн.

Протягом 5-ти робочих днів

Антифосфоліпідні атитіла IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

400 грн.

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Діагностика тромбофілій №1": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

1450 грн.

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Діагностика тромбофілій №2": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, гомоцистеїн, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM до кардіоліпіну, фосфатіділ серіну, фосфатиділ інозитолу, фосфатіділової кислоти, бета2 - глікопротеїну

1550 грн.

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Діагностика тромбофілій №3": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-Димер, гомоцистеїн, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг,протеїн С %.протеїн S%, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

2100

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Контроль гемостазу у вагітних з ВА" : ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, , Д-Димер, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг

1000 грн.

1 день

Пакет "Контроль гемостазу у вагітних без ВА" : ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-Димер, протеїн С скринінг

750 грн.

1 день

Протеїн С скринінг (proCglobal)

550 грн.

1 день

Протеїн S (%)

450 грн.

1 день

БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ

ЕЛЕКТРОЛІТИ

Натрій (Na)

80 грн.

1 день

Калій (K)

80 грн.

1 день

Хлор (Cl)

80 грн.

1 день

Панель електролітів (Na, K, Cl), іонограма

190 грн.

1 день

КЛІНІЧНА ХІМІЯ

1 день

Комплексне біохімічне обстеження (11 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, ЛФ, ALT, AST

380 грн.

1 день

Комплексне біохімічне обстеження (13 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, GGT, ЛФ, ALT, AST

420 грн.

1 день

Печінкові проби (ALT, AST, GGT, ЛФ, білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін)

270 грн.

1 день

Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)

170 грн.

1 день

Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

270 грн.

1 день

Пакет на госпіталізацію №1 (ЗАК, ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, сечовина, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, ALT, AST, Na, K, CL, HBsAg, антитіла до HCV, сумарні антитіла до Treponema pallidum)

1500 грн.

1 день

Пакет на госпіталізацію №2 (ЗАК, глюкоза,Сумарні антитіла до Treponema pallidum)

350 грн.

Аланінамінотрансфераза (ALT)

70 грн.

Аспартатамінотрансфераза (AST)

70 грн.

Альбумін

70 грн.

Альфа-амілаза

70 грн.

Aмілаза пунктату підшлункової

70 грн.

Бікарбонати

250 грн.

Протеїнограма (білкові фракції)

300 грн.

Білок загальний

70 грн.

Білірубін загальний

70 грн.

Білірубін прямий

70 грн.

Білірубін непрямий

70 грн.

Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)

70 грн.

Глюкоза

70 грн.

Інсулін

200 грн.

Кальцій іонізований

130 грн.

Кальцій

80 грн.

Кліренс креатиніну

80 грн.

Креатинін

90 грн.

Креатинінфосфакіназа

90 грн.

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

90 грн.

Ліпаза

90 грн.

Лужна фосфатаза

80 грн.

Магній

180 грн.

Цинк ( Zn) у крові

200 грн.

Мідь

320 грн.

Остеокальцин

70 грн.

Сечова кислота

70 грн.

Сечовина

200 грн.

С-пептид

80 грн.

Фосфор

70 грн.

ЛІПІДНИЙ ОБМІН

Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ + ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ

170 грн.

Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності

200 грн.

1 день

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)

100 грн.

1 день

Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)

100 грн.

1 день

Тригліцериди

80 грн.

1 день

Холестерин

70 грн.

1 день

ЕНЗИМИ

Лужна фосфатаза

70 грн.

1 день

Аспартатамінотрансфераза (AST)

70 грн.

1 день

Аланінамінотрансфераза (ALT)

70 грн.

1 день

Ліпаза

90 грн.

1 день1 день

Гамма-глутаматтрансфераза (GGT)

70 грн.

1 день

ПРОТЕЇНИ

В-2 Мікроглобулін (по крові)

220 грн.

1 день

Прокальцитонін

600 грн.

1 день

С-реактивний протеїн високочутливий (CRP)

140 грн.

1 день

Антистрептолізин-О (ASLO)

120 грн.

1 день

Ревматоїдний фактор (RF)

120 грн.

1 день

АНЕМІЯ

Трансферин

150 грн.

1 день

Феритин

170 грн.

1 день

Фолієва к-та

200 грн.

1 день

Вітамін B12

200 грн.

1 день

Залізо (сироваткове залізо)

120 грн.

1 день

Залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)

140 грн.

1 день

Вітамін D

400 грн.

5 р. д.

Пакет "Анемія": фолієва к-та + В12 + залізо + ЗЗЗС + феритин + трансферин

700 грн.

1 день

ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН

Глюкоза

70 грн.

1 день

Інсулін

200 грн.

1 день

С-пептид

200 грн.

1 день

Глікозильований гемоглобін (HA1C)

180 грн.

1 день

Глюкозо-толерантний тест

200 грн.

1 день

Індекс НОМА

250 грн.

1 день

Діабетичний пакет (глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид

500 грн.

1 день

Потрійний глюкого-толерантний тест (з визначення індексу НОМА)

600 грн.

1 день

КАРДІО-РЕВМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

Кардіо-васкулярний ризик скринінг (Тригліцериди, холестерин, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ЛДГ)

700 грн.

1 день

Кардіоваскулярний ризик розширений (ЗАК, ЗАС, тригліцериди, холестерин, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, сечовина, креатинін, сечова кислота, цукор, глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА, С-реактивний протеїн високочутливий)

1200 грн.

1 день

Гомоцистеїн

400 грн.

1 день

Креатинкіназа МВ-фракція

200 грн.

1 день

Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

250 грн.

1 день

ВИЯВЛЕННЯ ЛІКІВ У КРОВІ

Карбамазепін

320 грн.

1 день

Вальпроєва кислота

270 грн.

1 день

Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності

200 грн.

1 день

Кисла фотофаза

90 грн.

1 день

ОНКОМАРКЕРИ

Альфа-фетопротеїн (АФП)

200 грн.

1 день

Онкомаркер яєчників (CA 125)

220 грн.

1 день

Онкомаркер яєчників HE4

480 грн.

Протягом 5-ти робочих днів

Індекс ROMA (HE4/CA 125)

660 грн.

Протягом 5-ти робочих днів

Онкомарер молочної залози (CA 15-3)

200 грн.

3 дні

Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9)

200 грн.

2 дні

Раково-ембріональний антиген (CEA)

200 грн.

1 день

Простат-специфічний антиген зв’язаний (cPSA)

200 грн.

1 день

Простат-специфічний антиген загальний (tPSA)

200 грн.

1 день

Простат-специфічний антиген вільний (fPSA)

200 грн.

5 р. д.

Пакет (fPSA + tPSA+індекс вільного PSA )

300 грн.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ / ГОРМОНИ

Кортизол

270 грн.

1 день

Соматотропний гормон (СТГ)

220 грн.

1 день

Кортизол ранковий

270 грн.

1 день

Кортизол у 15-17 год.

270 грн.

1 день

Аденокортикотропний гормон (АКТГ)

320 грн.

1 день

Паратгормон

350 грн.

1 день

Кальцитонін

350 грн.

1 день

Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1)

320 грн.

1 день

Альдостерон

430 грн.

Протягом 5-ти робочих днів

РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ

Антимюлерів гормон (АМГ)

550 грн.

6 днів (забір лише у будні)

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

220 грн.

1 день

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

220 грн.

1 день

Естрадіол

220 грн.

1 день

Прогестерон

220 грн.

1 день

Пролактин

220 грн.

1 день

Тестостерон

220 грн.

1 день

Тестостерон вільний

270 грн.

Протягом 3 робочих днів

Індекс вільного андрогену (тестостерону)

430 грн.

Протягом 3 робочих днів

Альфа-фетопротеїн

220 грн.

1 день

Загальний ХГЧ

220 грн.

1 день

Дигідроепіандростерон (DHEA)

220 грн.

1 день

17-ОН оксипрогестерон

270 грн.

5 днів

Андростендіон

340 грн.

3 год.

Секс-зв’язуючий глобулін (SHBG)

220 грн.

1 день

Гормональний пакет №1 - фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ)

440 грн.

1 день

Гормональний пакет №2 - 1 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол)

456 грн.

1 день

Гормональний пакет №3 - фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон)

570 грн.

1 день

ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

Хоріонічний гонадотропін загальний (бета-ХГЛ)

220 грн.

1 день

Вільний бета-ХГЛ

220 грн.

1 день

Альфа-фетопротеїн (АФП)

220 грн.

1 день

Естріол вільний

220 грн.

1 день

ПАПП-А (РАРР-А)

310 грн.

1 день

Пакет Пренатальна діагностика I триместр (ПаПП-А + вільний бета-ХГЛ)

310 грн.

1 день

Пакет Пренатальна діагностика II триместр (АФП + бета-ХГЛ + вільний естріол)

420 грн.

1 день

PRISCA I (ПАПП-А + вільний бета-ХГЛ + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

360 грн.

1 день

PRISCA IІ (АФП + загальний ХГЛ + вільний естріол + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

470 грн.

1 день

Пакет по вагітності 1: загальний аналіз крові, Сумарні антитіла до Treponema pallidum, ALT, AST, ЛФ, амілаза, білірубін загальний, сечова кислота, сечовина, креатинін, глюкозо-толерантний тест, глюкоза, HBsAg (австралійський антиген), TORCH IgМ: TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

1500 грн.

1 день

Пакет по вагітності №2:ALT, AST, ЛФ, амілаза, білок заг., білірубін заг., сечовина, креатинін, сечова кислота, цукор, холестерин заг., HBsAg (австралійський антиген), Сумарні антитіла до Treponema pallidum, ЗАК, глюкозо-толерантний тест)

1300 грн.

1 день

ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА

Тиреотропний гормон (ТТГ або TSH)

170 грн.

1 день

Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

170 грн.

1 день

Тироксин вільний (Т4 вільний)

170 грн.

1 день

Тиреотропний гормон 3 покоління-ультра (ТТГ-3ул)

170 грн.

1 день

Тиреоглобулін

220 грн.

1 день

Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО)

190 грн.

1 день

Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ)

279 грн.

1 день

Антитіла до рецепторів ТТГ

350 грн.

10 роб. днів

Тиреоїдна панель №1 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний)

400 грн.

1 день

Тиреоїдна панель №2 (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО)

430 грн.

1 день

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

Бореліоз

IgM-Borellia burg. Бореліоз (Лайма)

370 грн.

4 роб. днів

IgG -Borellia burg.

370 грн.

2 роб. днів

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

Швидкі тести на гепатити А, В, С

290 грн.

15 хв.

Гепатит А

Антитіла lgM до HAV (Гепатит А)

200 грн.

1 день

Сумарні антитіла до HAV (Гепатит А)

200 грн.

Антитіла IgM до HAV cito test

120 грн.

15 хв

Гепатит В

HBsAg (австралійський антиген)

200 грн.

1 день

Сумарні антитіла до HBsAg cito test

150 грн.

15 хв.

HBsAg (підтверджуючий)

280 грн.

Сумарні антитіла до HbsAg (qHBs)

230 грн.

1 день

Аnti HBc-IgM антитіла до HBcAg

230 грн.

Сумарні антитіла до HbcAg (HBcT)

230 грн.

3 дні

HBeAg

330 грн.

2 дні

Аnti HBe-сумарні антитіла до HBeAg

330 грн.

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

310 грн.

5 днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл)

750 грн.

5 днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

570 грн.

5 днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл)

1100 грн.

5 днів

Гепатит С

Сумарні Антитіла до HCV (anti HCV ІgG)

220 грн.

1 день

Антитіла до HCV cito test

140 грн.

15 хв.

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

300 грн.

5 днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл)

740 грн.

5 днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

590 грн.

5 днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл)

1350 грн.

5 днів

Визначення генотипу вірусу гепатиту С (HCV) (кров, метод ПЛР, генотипи: 1, 2, 3 чутливість 15 МО ДНК в об`ємі виділеної проби)

750 грн.

5 днів

Гепатит Дельта

Виявлення РНК вірусу гепатиту Дельта (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

290 грн.

5 днів

TORCH-ІНФЕКЦІЇ

Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV)

190 грн.

1 день

Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV)

190 грн.

1 день

Антитіла IgМ до вірусу герпесy 1/2 типу (HSV 1/2)

210 грн.

3 дні

Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2)

190 грн.

1 день

Антитіла IgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA G)

190 грн.

EBNa IgG до нуклеарного(ядерного) антигена вірусу Епштейна-Барр (EBNA IgG)

190 грн.

Антитіла IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA M)

190 грн.

Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (метод ПЛР, якісне визначення)

270 грн.

Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (метод ПЛР, кількісне визначення)

500 грн.

ДНК вірусу Епштейна-Барр, цитомегаловірусу і вірсу герпесу 6 типу (ПЛР, якісне визначення)

460 грн.

Антитіла IgM до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)

190 грн.

Антитіла IgG до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)

190 грн.

Авидність IgG до Toxoplasma gondii (ТОХО)

300 грн.

Авидність IgG до Rubella (RUB)(червониця)

300 грн.

Авидність IgG до CMV цитомегаловірус

300 грн.

Авидність IgG до HSV 1/2 герпесу

300 грн.

Toxoplasma gondii (ТОХО) (ПЛР, якісне визначення)

320 грн.

Антитіла IgМ до вірусу краснухи (RUB)

190 грн.

Антитіла IgG до вірусу краснухи (RUB)

190 грн.

Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

570 грн.

Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2

470 грн.

Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

520 грн.

Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2

420 грн.

Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

1100 грн.

Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2, VCA

1200 грн.

IgG до вірусу кору

350 грн.

ГЕЛЬМІНТИ

Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides

170 грн.

Антитіла IgG до Toxocara canis

170 грн.

Сумарні антитіла до лямблій

170 грн.

Антитіла IgG до Echinococcus

220 грн.

Антитіла IgG до Trichinella spiralis

170 грн.

Антитіла IgG до Opisthorchis felineus

170 грн.

Пакет "Паразитарні дослідження" №1: IgG Ascaris lumbricoides, Ig G Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій

370 грн.

Пакет "Паразитарні дослідження" №2: IgG Ascaris lumbricoides, Ig G Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій, IgG Opisthorchis felineus,IgG до Trichinella spiralis

620 грн.

УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ

Сумарні антитіла до Treponema pallidum

190 грн.

Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis

180 грн.

Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis

180 грн.

Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis

180 грн.

Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum

180 грн.

Антитіла IgА до Mycoplasma hominis

180 грн.

Антитіла IgG до Mycoplasma hominis

180 грн.

Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis

180 грн.

Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis

259 грн.

ПАКЕТ IgG (Ureahlazma + Mikoplazma + Chlamidia)

450 грн.

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ МЕТОДОМ ПЛР

Визначення RNA SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR (ПЛР)

900 грн.

ПАКЕТ "Визначення RNA SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR (ПЛР)", 3 шт.

1800 грн.

ПАКЕТ "Визначення RNA SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR (ПЛР)", 5 шт.

2500 грн.

Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, якісне визначення)

270 грн.

Виявлення ДНК Mycoplasma hominis (метод ПЛР, якісне визначення)

270 грн.

Виявлення ДНК вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (метод ПЛР, якісне визначення)

270 грн.

Виявлення ДНК цитомегаловірусу (метод ПЛР, якісне визначення)

270 грн.

ДНК вірусу Епштейна-Барр, цитомегаловірусу і вірусу герпесу 6 типу (ПЛР, якісне визначення)

460 грн.

Виявлення ДНК вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику (12 типів з генотипуванням, метод ПЛР, якісне визначення) 16 тип, 18 тип, 31 тип, 33 тип, 35 тип, 39 тип, 45 тип, 51 тип, 52 тип, 56 тип, 58 тип, 59 тип

670 грн.

Виявлення ДНК вірусів папіломи людини низького канцерогенного ризику (6 та 11 типи, метод ПЛР, якісне визначення,)

270 грн.

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium (метод ПЛР, якісне визначення)

430 грн.

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення)

330 грн.

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення)

630 грн.

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ: 6 тип, 11 тип, 16 тип, 18 тип, 31 тип, 33 тип, 35 тип, 39 тип, 45 тип, 51 тип, 52 тип, 56 тип, 58 тип, 59 тип (14 типів з генотипуванням, метод ПЛР, якісне визначення)

800 грн.

ПЛР Фемофлор Дослідження біоценозу урогенітального тракту

750 грн.

Trichomonas vaginalis (ПЛР, якісне визначення)

270 грн.

Gardnerella vaginalis (ПЛР, якісне визначення)

220 грн.

ГЕПАТИТИ

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

300 грн.

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл)

720 грн.

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

540 грн.

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл)

1100 грн.

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

290 грн.

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл)

720 грн.

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

580 грн.

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл)

1300 грн.

Визначення генотипу вірусу гепатиту С (HCV) (кров, метод ПЛР, генотипи: 1, 2, 3 чутливість 15 МО ДНК в об`ємі виділеної проби)

750 грн.

Виявлення РНК вірусу гепатиту Дельта (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

300 грн.

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

Антитіла до ВІЛ

190 грн.

Антитіла IgG до Helicobacter pylori

190 грн.

Антиген Covid-19

330 грн.

Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА)

290 грн.

Антитіла IgМ до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА)

290 грн.

Антитіла IgМ до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА)

520 грн.

Антитіла IgG до Spike-білку коронавірусу SARS-CoV-2, кількісне визначення

370 грн.

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Імуноглобулін Е IgE

180 грн.

Імуноглобулін А IgA

180 грн.

Імуноглобулін G IgG

180 грн.

Імуноглобулін M IgM

180 грн.

Пакет ( IgA+IgG+IgM)

500 грн.

АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Харчові алергени

Алерген меду IgE

170 грн.

Алерген шоколаду IgE

170 грн.

Пилкові алергени

Алерген пилку тополі IgE

170 грн.

Алерген пилку акації IgE

170 грн.

Алерген пилку липи IgE

170 грн.

Побутові алергени

Алерген овечої шерсті IgE

170 грн.

Алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ) IgE

170 грн.

Алерген пліснявого грибка Cephalosporium acremonium IgE

170 грн.

Скринінгові пакети алергенів

Алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови IgE

220 грн.

Алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щурАлергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші IgEа, миші IgE

220 грн.

Алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші IgE

220 грн.

Алергени пір’я папуги, канарки, хвилястого папуги IgE

220 грн.

Алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE

220 грн.

Алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко IgE

220 грн.

Алергени харчових продуктів: помідор , картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ

220 грн.

Алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина IgE

220 грн.

Алергени побутові: епітелій-шерсть кота й собаки, пір’я курки й гуски IgE

220 грн.

- Алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в’яз IgE

220 грн.

Алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб IgE

220 грн.

Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина IgE

220 грн.

Алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб IgE

220 грн.

Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина IgE

220 грн.

Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, садова трава, кедр, тимофіївка IgE

220 грн.

- Алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus,тарган) IgE

220 грн.

Алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE

220 грн.

СКРИНІНГОВІ ПАКЕТИ АЛЕРГЕНІВ

"Цвітіння трав"

500 грн.

– Імуноглобулін Е IgE;

– алергени пилку полину, амброзії голометельчатої, тимофіївки, газонної трави, кедра;

– алергени трав. пилку: амброзія полиновидна, полин, чортополох, подорожник, конюшина

 

 

 

"Респіраторна алергія (дерева)"

750 грн.

– Імуноглобулін Е IgE

– алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб;

– алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в’яз;

– алерген пилку липи;

– алерген пилку акації

 

"Алергія: Домашній пил"

900 грн.

– Імуноглобулін Е IgE;

– алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus;

– алергени шерсті та епітелію кота й собаки, пір’я гуски та курки;

– алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.;

– алерген овечої шерсті (волокно);

– алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ)

"Харчова алергія"

1200 грн.

– Імуноглобулін Е IgE;

– алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис;

– алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко;

– алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця;

– алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина;

– алерген шоколаду;

– алерген меду

"Домашній улюбленець"

820 грн.

– Імуноглобулін Е IgE;

– алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови;

– алергени пір’я гуски, курки, качки, індика;

– алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші;

– алергени пір’я папуги, канарки, хвилястого папуги

"Педіатрична панель"

1400 грн.

– Імуноглобулін Е IgE;

– алерген меду;

-алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE;

– алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE;

– алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE;

– алерген шоколаду IgE;

– алергени домашнього пилу Greer Labs IgG4

-алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови IgE

-алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко Ig

 

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бактеріологічний посів матеріалу

330 грн.

3-5 днів

Визначення чутливості до а/б та протигрибкових препаратів

110 грн.

3-7 днів

Аналіз калу на дисбіоз з визначенням чутливості до а/б та п/г препаратів

320 грн.

Бактеріологічний посів з вуха + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів.

Бактеріологічний посів з носа + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів з ока + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів з піхви + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів із зіву + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів з слизової ротової порожнини + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів харкотиння+антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів жовчі+антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів з рани+антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів з фурункула та ін. запальних утворів на шкірі+антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів зі шкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти+ антибіотикограма

430 грн.

до 24 днів

Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (зів)

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (носова порожнина)

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів)

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (носова порожнина)

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів з виділень простати

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів з виділень простати+антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів на мікрофлору (урогенітальний тракт) + антибіотикограма

330 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок+антибіотикограма

330 грн.

5-7 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок+антибіотикограма

330 грн.

5-6 днів

Бактеріологічний посів крові на стерильність

450 грн.

5-7 днів

Бактеріологічний посів ліквору на стерильність

470 грн.

5-7 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на анаеробну флору

430 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія)+антибіотикограма

430 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу з визначенням чутливості до бактеріофагуБактеріологічний посів біоматеріалу з визначенням чутливості до бактеріофагу

430 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби+антибіотикограма

470 грн.

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку ( Haemophilus influenzae)+антибіотикограма

430 грн.

3-5 днів

ВИЗНАЧЕННЯ ПОШИРЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ

Бактеріологічний контроль стерилізаційного обладнання за допомогою тест-штамів ***

260 грн.

3-7 днів

Оцінка якості проведення поточної дезінфекції (бактеріологічний посів змивів з об'єктів довкілля) ***

100 грн.

3-5 днів

Оцінка якості проведення поточної дезінфекції (бактеріологічний посів змивів з об'єктів довкілля) з визначенням чутливості до а/б препаратів, дезінфектантів ***

120 грн.

3-5 днів

Оцінка якості проведення стерилізації виробів медичного призначення (бактеріологічний посів змивів з стерилізованого матеріалу, інструментарію,

100 грн.

3-5 днів

Оцінка якості проведення стерилізації виробів медичного призначення (бактеріологічний посів змивів з стерилізованого матеріалу, інструментарію, тощо) з визначенням чутливості до а/б препаратів, дезінфектантів ***

120 грн.

3-5 днів

Визначення мікробного забруднення повітря приміщень (один показник) **

100 грн.

3-5 днів

Визначення чутливості збудників інфекційних захворювань до а/б препаратів, дезінфектантів (8 препаратів)

110 грн.

3-7 днів

*Вказані терміни виконання бактеріологічних досліджень орієнтовні та залежать від виду висіяної флори

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

Загальний аналіз сечі

150 грн.

1 день

Аналіз сечі на кетонові тіла

70 грн.

1 день

Аналіз сечі по Нечипоренку

160 грн.

1 день

Кортизол добової сечі

220 грн.

1 день

Альфа-амілаза сечі ранкової

80 грн.

1 день

Альфа-амілаза сечі добової

80 грн.

1 день

натрій сечі, разової

80 грн.

1 день

Мікроальбумін сечі

80 грн.

1 день

Мікроальбумін сечі добової

120 грн.

1 день

Натрій добової сечі

80 грн.

1 день

Калій добової сечі

80 грн.

1 день

Хлор добової сечі

80 грн.

1 день

Кальцій добової сечі

80 грн.

1 день

Магній добової сечі

80 грн.

1 день

Фосфор добової сечі

80 грн.

1 день

Креатинін добової сечі

80 грн.

1 день

Сечова к-та добової сечі

80 грн.

1 день

Співвіднoшення мікроальбумін-креатинін

170 грн.

2 дні

Креатинін+мікроальбумін+співвідношення+ сечова к-та

190 грн.

1 день

В-2 мікроглобулін (по сечі)

220 грн.

1 день

Цукор добової сечі

100 грн.

1 день

Білок добової сечі

100 грн.

Протеїнограма (білкові фракції) по сечі

300 грн.

1 день

ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

Аналіз калу на наявність я/г та найпростіших

90 грн.

1 день

Виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій

310 грн.

1 день

Виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій

310 грн.

1 день

Виявлення антигенів сальмонел у зразках фекалій

330 грн.

1 день

Виявлення ротавірусу та/або аденовірусу у зразках фекалій (діагностика вірусних гастроентеритів)

300 грн.

1 день

Тест на визначення прихованої крові в фекаліях (нижній відділ кишківника) +(верхній відділ кишківника)

310 грн.

1 день

ГІНЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рідинна цитологія

450 грн.

3 дні

Аналіз мазка на мікрофлору (C + V + U)

150 грн.

3 дні

Цитологічне дослідження мазка цервікального каналу

150 грн.

3 дні

ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

антинуклеарні антитіла ANA SCREEN: AT до dsDNA, nDNA, SS-A/Ro, SS-B/La, RNP70, Sm, RNP/Sm B, Jo-1 та ін.

430 грн.

до 5 днів

AT IgG до двоспіральної ДНК (ADNA-2) (ds-DNA)

470 грн.

до 5 днів

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (anti CCP)

370 грн.

до 5 днів

Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA)

420 грн.

до 5 днів

Виявлення антигену HLA-B 27

630 грн.

до 6 днів

ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ (ЛІКВОРУ)

Загальний аналіз ліквору

250 грн.

1 день

Білок у лікворі

140 грн.

Глюкоза у лікворі

140 грн.

1 день

Хлориди у лікворі

140 грн.

1 день

ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Назоцитограма

170 грн.

1 день

Швидкий тест на виявленШвидкий тест на виявлення антигенів вірусу грипу А та В

320 грн.

1 день

Швидкий тест на виявлення Str. Групи А

270 грн.

1 день

Якісне виявлення тропоніну І в цільній крові швидким тестом

220 грн.

1 день

Тропонін І кардіальний

220 грн.

1 день

Дослідження матеріалу (мікроскопія) на кліщі роду Demodex

150 грн.

1 день

Посткоітальний тест

220 грн.

1 день

Гістологічне дослідження

600 грн.

до 3 днів

Мікроскопія матеріалу на наявність міцелію грибка

120 грн.

1 день

Цитологічне дослідження виділень з грудної залози

220 грн.

3 дні

ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ

Гліадин, антитіла Ig A

300 грн.

6 днів

Гліадин, антитіла Ig G

300 грн.

6 днів

Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig A

300 грн.

6 днів

тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig G

300 грн.

6 днів

Запис на прийом/обстеження


  Ваш статус як пацієнта

  ВПО

  Декларований в Interfamily

  Недекларований в Interfamily

  Послуга

  Консультація сімейного лікаря

  Консультації вузьких спеціалістів

  Діагностика

  Функціональна діагностика

  Вакцинація

  Процедури, маніпуляції та інші послуги

  Телефонні консультації з медичних питань